Pengumuman: Kebaktian Minggu di ICC sudah mulai dapat dihadiri on-site

Join us every Sunday at 10:30AM

Are you fruit bearing Christians? Part 2

January 26, 2014 Speaker: Prof Sen Sendjaya

Topic: Sunday Sermon / Kotbah Minggu Passage: John 15:1–15:11